#achtelokal

Kote Ayisyen ki renmen konsome pwodui lokal ak Ayisyen ki kreye pwodui lokal rankontre chak dènyè samdi nan mwa a.


Bon Ayisyen Konsome

Pwodui Lokal

Yon varyete pwodui ki kreye ak atansyon. Vandè dedye anpil tan pou kreye pwodui ki dirab, gou ak inik.


Bouch ou merite plis

Goute manje lokal

Ennjòy bon lalo, tontonm, tchaka, krèm, koktèl ak yon ban lòt manje byen pou satisfè gou bouch.


Kreye Rezo w

Fè Zanmitay

Viv moman lajwa, trip ak bèl konvèsayon. Devlope nouvo zanmitay ak kokoday. Chante, danse ak jwe.


òganize achte lokal nan zon ou

#AchteLokal

Yon inisyativ Impact Hub Port-au-Prince ki angaje l pou kreye espas pou jèn ki deside lanse yo nan biznis oswa mete pwodui yo sou mache a.Pou w òganize #AchteLokal nan zòn ou ekri pierre.berline@impacthub.net